Consiliul Local al orașului Hațeg

Decorativ

Direcții și instituții subordonate Consiliului Local

  1. Direcția de Asistență socială
  2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP)
    dublă subordonare cu Secretarul General al orașului Hațeg
  3. Casa de cultură
  4. Biblioteca orășenească
  5. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

>>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

Proiect de hotărâre nr. 26/2024 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Hațeg, a imobilului situat în Hațeg, str. I.L.Caragiale, nr. 16A, ap. 2, înscris în CF nr. 68498 Hațeg, nr. cadastral 68498, compus din teren în suprafață de 65 m² și construcții compuse din două camere cu destinația de locuință și un grup sanitar, în scopul aprobării utilizării sale ca locuință socială, în condițiile legii

Proiect de hotărâre nr 26 din 2024

Contină să citești

Hotărâri adoptate

2024202320222021

2024202320222021

Proces-verbale de ședință

2024202320222021

2024202320222021

decorativ

Membrii
Consiliului Local

Comisiile de
specialitate

Declarațiile de avere și de interese

Print Friendly, PDF & Email