Consiliul Local al orașului Hațeg

Decorativ

Direcții și instituții subordonate Consiliului Local

  1. Direcția de Asistență socială
  2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP)
    dublă subordonare cu Secretarul General al orașului Hațeg
  3. Casa de cultură
  4. Biblioteca orășenească
  5. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

>>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

Proiect de hotărâre nr. 63/2024 pentru aprobarea regulamentului privind regimul atribuirii în folosinţă gratuită, la cerere, tinerilor cu vârstă cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren, de maxim 400 m², din terenurile aflate în proprietatea privată a Orașului Hațeg, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările ulterioare

Proiect de hotărâre nr 63 din 2024 anexa regulament atribuire teren tineri

Contină să citești

Hotărâri adoptate

Hotărârea nr. 48/2024 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi/aproba/implementa, în condițiile legii, strategia de contractare și documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a aunui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”

Hotărarea nr 48 din 2024

Contină să citești

Hotărârea nr. 47/2024 privind aprobarea situaţiilor deosebite, altele decât situaţiile de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate

Hotărarea nr 47 din 2024 anexa lista situatii urgentă

Contină să citești

2024202320222021

2024202320222021

Proces-verbale de ședință

2024202320222021

2024202320222021

decorativ

Membrii
Consiliului Local

Comisiile de
specialitate

Declarațiile de avere și de interese

Print Friendly, PDF & Email