Compartimente subordonate Direcției de Asistență socială

  1. Compartimentul intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, emigrație, repatrieri și relația cu asociațiile și fundațiile
  2. Biroul Cantina de ajutor social
  3. Serviciul Creșă de cartier
  4. Compartimentul Asistență medicală școlară
  5. Compartimentul asistență medicală comunitară
  6. Compartimentul evidență și plata beneficii de asistență socială
  7. Compartimentul Juridic și contencios
  8. Compartimentul Servicii sociale și marginalizare socială
  9. Compartimentul Strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale
  10. Compartimentul Monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială și monitorizare a asistenților.
Print Friendly, PDF & Email