Actele necesare pentru Dovada adresei de domiciliu

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre următoarele documente:

 • acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ; (a se vedea mai jos)
 • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de habitaţie, uz sau uzufruct viager,
 • contractul de schimb de locuinţe;
 • contractul de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
 • contractul (convenţia) de partaj voluntar;
 • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
 • certificatul de moştenitor;
 • hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind:
 • partajul unui imobil tip locuinţă,
 • atribuirea dreptului de proprietate a unui imobil cu destinatie de locuinta;
 • retrocedarea unui imobil;
 • constatarea uzucapiunii imobiliare;
 • hotărârile/ordonanţele de adjudecare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
 • contracte de închiriere (locaţiune) care au ca obiect un imobil tip locuinţă:
  – din fondul locativ de stat;
  – proprietate personală (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice),
  – proprietate a unei persoane juridice, accesorii contractelor de muncă (însoţite de adeverinţă de salariat), sau încheiate în condiţii de validitate;
  – contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat în condiţii de validitate (în cazul în care este încheiat între două persoane fizice trebuie autentificat la notar);
 • extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile);
 • titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripţiuni şi Transcripţiuni Imobiliare:
  – autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă, însoţită de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
  – adeverinţă eliberată de primărie (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol (atât pentru mediul rural, cât şi cel urban).
 • Alte acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ.

ATENŢIE:
Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară şi declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului.

>>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email