Durata de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate

Durata de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate

Conform prevederilor legale, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.

În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Hațeg este de 15 zile, calendaristice.

În cazul în care un cetăţean se află într-o situaţie deosebită ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 15 zile lucratoare (ex. motive medicale, deplasare urgenta în alta localitate sau în alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc), acesta va depune o solicitare în acest sens (audienţă)

Termenul de eliberare a documentelor pentru furnizarea datelor cu caracter personal este de 15 zile lucrătoare de la data depunerii decumentaţei complete, dacă legea nu prevede altfel.

>>> actualizează

 

Print Friendly, PDF & Email