Durata de valabilitate a actelor eliberate

Durata de valabilitate a actelor eliberate

Cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate:
– de 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
– de 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
– de 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Durata de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de 1 an.

Durata de valabilitate a vizei de reşedinţă este de maxim 1 an, dar nu poate depăşi termenul de valabilitate a actului de identitate pe care este aplicată.


 

Print Friendly, PDF & Email