Eliberarea extraselor multilingve (naștere, căsătorie, deces)

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ ELIBEREAZĂ LA CERERE EXTRASE MULTILINGVE DE PE ACTELE DE STARE CIVILĂ PRIVIND NAŞTEREA, CĂSĂTORIA SAU DECESUL PERSOANEI.

Baza legală pentru eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă: 

 • Legea nr. 65 din 20 aprilie 2012 pentru Aderarea României la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.
 • H.G. nr. 727 din 25 septembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.
 • Convenţia CIEC nr.16 referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

Extrasele multilingve sunt documente care au aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite doar în faţa autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat în anul 2012 ( Legea nr. 65/2012). Extrasele multilingve nu pot fi folosite în fața autorităților române.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr.16 de către autorităţile competente ale statelor părţi, sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii, ca şi certificatele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenţiei.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptăţite.

Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.

Cetăţenii români cu domiciliul în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu actul de identitate aflat în termen de valabilitate.

Minorii în vârstă de peste 14 ani, deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere sau de căsătorie în nume propriu, asistaţi, după caz, de unul dintre părinţi sau de tutore, care semnează cererea.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Confederaţiei Elveţiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau cu paşaport, aflate în termen de valabilitate.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu paşaport valabil.

Apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu permis de şedere temporar sau pe termen lung ori, după caz, cu paşaport aflat în termen de valabilitate, emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea nr.362/2005.

La cerere, solicitanţilor li se pot elibera mai multe extrase multilingve completate în baza aceluiaşi act de stare civilă.

Acte necesare eliberării:

Pentru solicitarea extrasului multilingv urmează a fi prezentate următoarele acte:

 • cerere – se distribuie gratuit la ghişeul de stare civilă;
 • actul de identitate (original şi copie) al titularului extrasului sau al persoanei care îl reprezintă;
 • după caz: procura specială în cazul persoanelor împuternicite;

Statele semnatare ale Convenţiei nr.16 sunt următoarele:

 1. Republica Austria
 2. Regatul Belgiei
 3. Bosnia şi Herţegovina
 4. Republica Croaţia
 5. Confederaţia Elveţiană
 6. Republica Franceză
 7. Republica Federală Germania
 8. Republica Elenă
 9. Republica Italiană
 10. Marele Ducat al Luxemburgului
 11. Republica Lituania
 12. Republica Macedonia
 13. Muntenegru
 14. Republica Moldova
 15. Regatul Ţărilor de Jos
 16. Republica Polonă
 17. Republica Portugheză
 18. Regatul Spaniei
 19. Republica Slovenia
 20. Republica Serbia
 21. Republica Turcia

 

Print Friendly, PDF & Email