FORMULARE ONLINE

Decorativ

În vederea obținerii unor informații sau documente pe care le solicitați instituției noastre, este necesar acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor personale.
descarcă formularul de aici

Acordul de preluare a datelor personale

Actele necesare  <<<  FORMULARE TIPIZATE

De aici puteți descărca modele de formulare tipizate necesare în relația cetățenilor cu comparimentele Primăriei Hațeg.

FINANȚE LOCALE

Formulare pentru stabilirea taxelor și impozitelor locale

URBANISM

Formulare pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire

ASISTENȚA SOCIALĂ

Formulare pentru probleme de Asistență socială

Plan de selectie – componenta integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Bucura Prest S.R.L. Hațeg

FINANȚE LOCALE

Lista formularelor tipizate pentru stabilireataxei de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice/persoane juridice şi de chiriaşi în locuinţe proprietate de stat/UAT

 1. ANEXA 1 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice/persoane juridice şi de chiriaşi în locuinţe proprietate de stat/UAT, la clădiri rezidențiale.
 2. ANEXA 2 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de chiriași persoane fizice/persoane juridice, la clădiri rezidențiale.
 3. ANEXA 3 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de persoane fizice/persoane juridice, proprietari de imobile nerezidențiale.
 4. ANEXA 4 Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de persoane fizice/juridice (chiriași în imobile nerezidențiale).
 5. ANEXA 5 – Declarația RECTIFICATIVĂ de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice/persoane juridice şi de chiriaşi în locuinţe proprietate de stat/UAT, la clădiri rezidențiale.
 6. ANEXA 6 – Declarația RECTIFICATIVĂ de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de chiriași persoane fizice/persoane juridice, la clădiri rezidențiale.
 7. ANEXA 7– Declarația RECTIFICATIVĂ de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de persoane fizice/persoane juridice, proprietari de imobile nerezidențiale.
 8. ANEXA 8 Declarația RECTIFICATIVĂ de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de persoane fizice/juridice (chiriași în imobile nerezidențiale)

Lista formularelor tipizate pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale

 1. ITL001 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe cladiri in cazul persoanelor fizice
 2. ITL002 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe cladiri in cazul persoanelor juridice
 3. ITL003 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren in cazul persoanelor fizice
 4. ITL004 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren in cazul persoanelor juridice
 5. ITL005 Declaraţie fiscală auto fizice si juridice
 6. ITL006 Declaraţie fiscală auto 12 tone juridice
 7. ITL007 Declaraţie fiscală auto apa juridice
 8. ITL010 Cerere_certficat_fiscal pers fizice
 9. ITL012 Cerere certf fiscal juridice
 10. ITL014 Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice
 11. ITL015 Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
 12. ITL027 Declaratie scoatere din evidenta mijl transport

>>> actualizează lista

URBANISM
ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Formulare de asistență socială

 1. Cerere pentru acordarea alocatiei complementare/ alocatie de sustinere pentru familia monoparentala(pdf 1,42MB)
 2. Model de cerere pentru drepturi la asistență socială : ajutor social/ alocatie pentru sustinerea familiei/ ajutor pentru incalzire (pdf 1,74MB)
 3. Model de cerere pentru modificarea de acordare a unor drepturi (pdf 833KB)
 4. Cerere pentru acordarea unui ajutor de urgență (pdf 820KB)
 5. CERERE ALOCATIE DE STAT MINORI MODEL (doc)  Acordul de prelucrare a datelor (doc 13Kb)
 6. BORDEROU privind solicitările de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului (pdf 75KB)
 7. Model de cerere pentru majorarea indemnizației suplimentare (pdf 32KB).
 8. Model de cerere de acordare a indemnizației de creștere a copilului (pdf 2,12MB)
 9. Anexa 2 – Adeverinta indemnizație de creștere a copilului
 10. Model de cerere pentru drepturile postnatale (lăuzia) (pdf 22 KB)
 11. Model de declarație a veniturilor pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului (pdf 62 KB)
 12. Model de declaratie pentru solicitarea stimulentului de inserție (pdf 56KB)
 13. Declarația de venituri din activități independente (pdf 22KB)
 14. Model declarație a îndeplinirii condițiilor pentru obținere a concediului și indemnizației pentru creșterea copiulului (pdf 76KB)
 15. Model de cerere pentru acordarea indemnizației de copil (pdf 26 KB)
 16. Model de solicitare suplimentară de informații (actualizata) pdf 99KB
 17. Cerere acordare alocatie de stat (pdf 91KB)
 18. Cerere modificari aferente alocatiei de stat (pdf 56KB)
 19. Cerere de transfer alocatie de stat (pdf 46KB)
 20. Cerere alocatie de stat tineri peste 18 ani (pdf 32KB)
 21. Adeverinta angajator – venituri realizate (pdf 146KB)
 22. Cerere majorare indemnizatie (pdf 37KB)
 23. Declaratie pe proprie raspundere vechime in munca (pdf 48KB)
 24. Declaratie solicitare stimulent de insertie (pdf 56KB)
 25. Cerere actualizare modalitate de plata – mandat postal sau cont bancar (pdf 35KB)
 26. Cerere acordare alocatie de plasament (pdf 87KB)
 27. Anexa lista copii aflati in plasament (pdf 56KB)
 28. Cerere Formulare Europene- declaratie pe proprie raspundere ( obtinere adeverinta, suspendare alocatie) pdf 39KB
 29. Cerere reluare plata alocatie de stat in Romania (pdf 39KB)
 30. SOLICITARE SUPLIMENTARĂ DE INFORMAŢII
  Acest formular se utilizează pentru solicitarea alocaţiei de stat pentru copii sau/şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului , respectiv a stimulentului lunar, pentru unul sau mai mulţi copii.
 31. Formular European E401 (pdf 162KB)E402 (pdf 301KB)E405 (pdf 131KB) si E411 (pdf 119KB).
 32. Cerere acordare indemnizatie pe perioada concediului de acomodare (pdf 58KB)documente necesare (pdf 49KB).
 33. Cerere acordare indemnizatie de hrana pentru adulti (pdf 76KB)
 34. Cerere acordare indemnizatie de hrana pentru copii (pdf 77KB)
 35. Cerere mostenitor ridicare de la Oficiul Postal a  prestatiilor sociale cuvenite decedatului (pdf 50KB)
 36. Declaratie pe proprie raspundere mostenitor ridicare prestatii sociale (pdf 65KB)
 37. Cerere acordare restante prestatii sociale pentru persoane cu handicap (pdf 90KB)acte necesare (pdf 39KB)
 38. Cerere simpla eliberare adeverinta (pdf 64KB)
 39. Cerere acordare restante prestatii sociale persoana TBC (pdf 90KB),
 40. Declaratie pe proprie raspundere mostenitor ridicare prestatii sociale persoana decedata diagnosticata cu TBC (pdf 75KB)acte necesare (pdf 29KB)
 41. Cerere eliberare adeverinta , fisa plati, decizie (pdf 78KB)
 42. Cerere acordare ajutor de incalzire 2021 format electronic
 43. Cerere si declaratie pe proprie raspundere solicitare tichete sociale
 44. Cerere acordare venit minim de incluziune
 45. Cerere de modificare beneficii
 46. Declaratie pentru gospodarirea impreună
 47. Lista bunurilor ce duc la excluderea dreptului la VMI

>>> Actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email