Hotărârea nr. 101/2023 privind constatarea apartenenței la proprietatea privată și însușirea în domeniul privat al orașului Hațeg a imobilului compus din teren intravilan, în suprafață de 160 m², din terenul înscris în CF nr. 1688 Hațeg, nr. topo 819/1/a și o casă de locuit, cu suparafața construită desfășurată de 63 m²