Hotărârea nr. 103/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate inititulat „ Extindere reţea electrică de interes public din zona prelungire str. Horea – 8 locuri de consum, în localitatea Haţeg, judeţul Hunedoara” Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara