Hotărârea nr. 103/2023 privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara pentru a aproba contractul cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și valorificarea efectivă a deșeurilor de ambalaje la nivelul acesteia