Hotărârea nr. 107/2022 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă în sumă de 300.000 lei, din bugetul local al oraşului Haţeg, cultelor religioase recunoscute în România cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a oraşului Haţeg