Hotărârea nr. 108/2022 privind aprobarea participării Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativteritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Renovare clădire publică: Școala Ovid Densușianu, str. Piața Unirii, oraș Hațeg“