Hotărârea nr. 108/2023 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spatiu, în suprafaţă de 100 m², din totalul de 206 m², a imobilului Hală Piață Agroalimentară, înscris în CF nr.63801 Haţeg, nr.cadastral 63801, situat în oraşul Haţeg, strada Ovid Densușianu, nr. 5B, jud. Hunedoara, în vederea desfășurării unor activități comerciale