Hotărârea nr. 109/2022 pentru aprobarea devizului general al obiectivului de investiții ,,Construire școală gimnazială”, actualizat cu valoarea rezervei de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile