Hotărârea nr. 111/2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal inititulat “Proiect tip – Construire creșă medie, str. Horea, F.N., Orașul Hațeg, județul Hunedoara‘’, beneficiar Orașul Hațeg