Hotărârea nr. 116/2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2022