Hotărârea nr. 12/2024 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 28/1992, cesionat, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului intravilan înscris în CF nr. 60409 Haţeg, provenit din CF vechi 2434/G/19, nr. topografic 261/2/b/20/19, în suprafaţă de 20 m², situat în orașul Hațeg, str. Aurel Vlaicu, ca urmare a transferului dreptului de proprietate prin act autentic, asupra construcției de tip garaj edificată pe teren