Hotărârea nr. 122/2023 pentru modificarea art. 1 alin. (2) la hotărârea consiliului local nr. 202/2022 privind aprobarea asocierii unității administrativ-teritoriale Orașul Hațeg prin Consiliul Local al Orașului Hateg cu unitatea administrativ-teritorială Comuna Teliucu lnferior prin Consiliul Local Teliucu lnferior pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Modernizare drum de interes local Izvoarele – Silvașu de Sus”