Hotărârea nr. 132/2022 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 2653/94/1993, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului înscris în CF nr. 60341 Haţeg, nr. topografic 261/2/b/20/3, provenit din conversia pe hârtie a CF vechi nr. 2434/G/3 Haţeg, nr. top 261/2/b/20/3, în suprafaţă de 20 m², ca urmare a vânzării constructiei garaj edificată pe acest teren