Hotărârea nr. 132/2023 privind aprobarea dării în administrare către Liceul Teoretic ,,I.C. Brătianu” Haţeg, a imobilului în care va funcționa Școala Gimnazială ,,Ovid Densușianu”, situat în Haţeg, str. Tudor Vladimirescu, nr. 9A, înscris în CF nr. 64737 Haţeg, nr. cadastral 64737, apartinând domeniului public al Oraşului Haţeg, precum și a bazei materiale aferente