Hotărârea nr. 137/2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Hațeg a unor bunuri imobile terenuri, identificate în anexă