Hotărârea nr. 142/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Cantinei de Asistenţă Socială Haţeg