Hotărârea nr. 142/2022 pentru aprobarea modificării hotărârii nr. 63/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Actualizarea în format digital a documentației de amenajarea teritoriului – Plan Urbanistic General în orașul Hațeg, județul Hunedoara“