Hotărârea nr. 145/2023 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil compus din construcţie în suprafaţă construită la sol de 194 m² şi teren aferent în suprafaţă de 498 m², înscrise în CF nr. 61824 Haţeg, nr.cadastral 61824, aflate în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale, situate în oraşul Haţeg, strada Uzinei, nr.4, județul Hunedoara