Hotărârea nr. 148/2022 privind aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei contractului de închiriere nr. 17863/20.10.2015, ce are ca obiect închirierea apartamentului 17 din blocul construit prin Agenţia Naţională de Locuinţe în Oraşul Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr.4, județul Hunedoara