Hotărârea nr. 149/2021 privind aprobarea devizului general, actualizat la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare străzi laterale în Silvaşu de Jos, oraş Hateg”