Hotărârea nr. 152/2021 privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local de la nivelul Oraşului Haţeg