Hotărârea nr. 153/2022 privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Oraşului Haţeg