Hotărârea nr. 157/2023 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 2690/68 din 14.07.1993, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului intravilan înscris în CF nr. 62353 Haţeg, nr. cadastral 62353, în suprafaţă de 20 m², ca urmare a vânzării construcției garaj edificată pe acest teren