Hotărârea nr. 159/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”