Hotărârea nr. 160/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţele de apă şi apă uzată în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”