Hotărârea nr. 161/2021 privind aprobarea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a aproba/implementa tarifele totale/finale de operare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Haţeg, prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018