Hotărârea nr. 164/2021 privind exprimarea acordului prealabil pentru iniţierea, de către Liceul Teoretic ,,I.C.Brătianu” Haţeg, a procedurii necesare închirierii unui teren de 16 m², din incinta Şcolii Gimnaziale ,,Aron Densuşianu”, în vederea amplasării unui chioşc pentru comercializarea produselor alimentare premise elevilor