Hotărârea nr. 166/2022 pentru modificarea hotărârii nr. 86/2021 privind aprobarea transmiterii, în favoarea Enel Distribuţie Banat SA, a dreptului de proprietate, asupra capacităţilor energetice, aferente cotei de participare echivalentă cu investiţia eficientă, din componența obiectivului de investiții ”Extindere rețele electrice de distribuţie de interes public, zona Castel – 10 locuinţe, în localitatea Nălaţvad, judeţul Hunedoara”, concomitent cu achitarea, către bugetul local al oraşului Haţeg, a sumei prevăzută ca şi contribuţie a Enel Distribuţie Banat SA