Hotărârea nr. 169/2022 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Oraşului Haţeg, prestate de catre SC Bucura Prest SRL Hateg