Hotărârea nr. 171/2023 privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare