Hotărârea nr. 173/2022 privind aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei contractelor, ce au ca obiect închirierea locuinţelor construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe în Oraşul Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr.4, jud. Hunedoara