Hotărârea nr. 174/2023 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă în sumă de 180.000 lei, din bugetul local al oraşului Haţeg, pentru domeniile culte religioase și programe și proiecte sportive, cultelor religioase recunoscute în România cu personalitate juridică și asiciațiilor și fundațiilor cu activitate sportivă, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a oraşului Haţeg