Hotărârea nr. 18/2023 privind aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei contractelor de închiriere nr. 1940/2014 și nr. 2021/2018, ce au ca obiect închirierea de apartamente din blocul construit prin Agenţia Naţională de Locuinţe în Oraşul Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr.4, jud. Hunedoara