Hotărârea nr. 180/2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta, în anul 2021- 2022, din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Haţeg şi a modalităţii de valorificare a acesteia