Hotărârea nr. 181/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri în zona centrală a oraşului Haţeg, județul Hunedoara”