Hotărârea nr. 181/2023 pentru completarea cu art. 1¹ a hotărârii nr. 159/2023 privind exprimarea acordului concedentului Orașul Hațeg pentru radierea din CF nr. 70678 Hațeg, a contractului de concesiune nr. 11007 din 19.07.2013, încheiat între unitatea administrativ-teritorială Oraşul Haţeg şi SC Next City SA, ca urmare a încetării acestuia, prin acordul părților