Hotărârea nr. 187/2023 privind aprobarea trecerii terenului intravilan, în suprafață de 446 m², înscris în CF nr. 65414 Hațeg, nr.cadastral 65414, aflat în administrarea autorităților locale de la nivelul orașului Hațeg, din proprietatea statului în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale orașul Hațeg