Hotărârea nr. 189/2023 privind aprobarea Statutului actualizat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara