Hotărârea nr. 190/2022 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 2691/69/1993, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului înscris în CF nr. 61487 Haţeg, nr. cadastral 61487, provenit din conversia pe hârtie a CF vechi nr. 2435/8 Haţeg, nr. top 239/7/8, în suprafaţă de 20 m², ca urmare a vânzării constructiei garaj edificată pe acest teren