Hotărârea nr. 191/2021 privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de comodat nr. 7178/2019, încheiat între Oraşul Haţeg şi Asociaţia club ,,Cristal-Haţeg”