Hotărârea nr. 192/2023 privind aprobarea actualizării componenței comisiilor de specialitate a Consiliului local ca urmare a validării mandatului unui supleant