Hotărârea nr. 194/2021 privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de comodat nr. 2048/2019, încheiat între Oraşul Haţeg şi Asociaţia sportivă ,,Club Sportiv Masters Sport”