Hotărârea nr. 195/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Hațeg, a terenurilor situate în Hațeg, str. Victor Babeș, înscrise în CF nr. 72007 Hațeg, nr. cadastral 72007, în suprafață de 15.000 m², în CF nr. 72008 Hațeg, nr. cadastral 72008, în suprafață de 737 m², respectiv în CF nr. 71013 Hațeg, nr. cadastral 71013, în suprafață de 1.559 m², în scopul realizării unui obiectiv de investiții de interes public și a unui drum de acces la acesta